Eklenti Başlığı

VAN HALA YARDIM BEKLİYOR

Eklenti Başlığı

Eklenti Başlığı

FATİHA'DA ALLAH, KULUYLA KONUŞUYOR


Ebu Hureyre'nin (radıyallahu anh) rivayet ettiği bir hadiste Allah'la kul arasındaki bu münasebet ve paylaşma bize şöyle anlatılır: "Fatiha'da Allah kuluyla konuşuyor ve şöyle buyuruyor:
"Fatiha'yı, kulumla benim aramda ikiye taksim ettim. Yarısı benim yarısı kulumundur ve kuluma istediği verilecektir."
Kul: Elhamdülillahi Rabbil alemin dediği zaman,
Allahu Teala: "Kulum bana hamd etti" der.
Kul: Errahmanirrahim dediği zaman,
Allahu Teala: "Kulum beni sena etti" der.
Kul: Maliki yevmiddin dediği zaman,
Yüce Allah: "Kulum beni yüceltti" der. Ve buraya kadar benimdir.
Kul: İyyakenağbüdü ve iyyakenestağin dediği zaman,
Allahu Teala: "Bu benimle kulum arasındadır" der. "Surenin sonu ise kulumundur ve kuluma istediği verilecektir." der."

Kaynak: Müslim, Salat; Ebu Davut, Salat; Tirmizi, Tefsir; Nesai, İftitah; İbn Mace, Edeb; Ahmet b. Hanbel, Müsned.

Eklenti Başlığı
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !